Mijn eigen verhaal

Mijn naam is Emilieke Nederlof, ik ben geboren in 1953. Ik ben moeder van twee jonge mensen.
Ik ben gediplomeerd Life Coach, opgeleid aan het Atma Instituut in Amersfoort.

Toen mijn kinderen klein waren liep ik tegen dezelfde dingen op waar zo veel moeders tegenaan lopen: het allemaal zo goed willen doen, mijzelf vergelijken met anderen, onzekerheid over hoe om te gaan met specifieke situaties, en bovendien vond ik het al met al behoorlijk zwaar. Ik had veel ervaring in het werken met kinderen, vooral met kinderen die emotionele problemen hadden. Toch is dat heel wat anders dan je eigen kinderen van dag tot dag begeleiden. In theoretisch opzicht wist ik heel wat over de ontwikkeling van kinderen dankzij de jaren dat ik psychologie gestudeerd had. Echter die kennis, die toch in zekere zin niet van mij was, gaf mij eerder een gevoel van ballast. Ik had behoefte aan een ander soort leren: ervaringsgericht, vanuit mijn eigen situatie, zonder opgelegde ideeën over wat goed en niet goed was. Daarin ondervond ik vooral steun van andere moeders. Uiteindelijk is het leren vertrouwen op mijn intuïtie een leidraad geworden voor het omgaan met mijn kinderen en die van anderen.

Ik was in die tijd ook veel bezig met mijn eigen persoonlijke groei. Omdat ik in een situatie verkeerde waarin ik kon kiezen of ik wel of niet wilde werken waren er periodes dat ik ruimte had om me te verdiepen in intuïtieve ontwikkeling, yoga, meditatie en healing. Het moederschap heeft altijd een belangrijke plaats in mijn leven ingenomen. Met vallen en opstaan ben ik gaan zien hoezeer mijn kinderen mij als mens confronteren met thema’s van de ziel: overgave, vertrouwen, geven en ontvangen, vrijheid, loslaten.

In de loop der jaren ontdekte ik dat mijn manier van aankijken tegen het moederschap voor andere moeders iets kan betekenen. Mijn sterke kanten begonnen zichtbaar te worden: een sterk ontwikkelde intuïtieve gevoeligheid en het vermogen om mensen en kinderen in hun waarde te laten. Bovendien kwam ik steeds meer moeders tegen die klem zaten in hun overbelaste leven. Dit heeft uiteindelijk in 2003 geleid tot het ontstaan van ‘moedercoaching’.

Ik ben ervan overtuigd dat veel moeders in deze tijd behoefte hebben aan een nieuwe manier van omgaan met zichzelf. Het grootbrengen van kinderen is geen klein klusje dat je er gewoon even bij doet. Het is een megaonderneming, een superavontuur, en je hele wezen is erbij betrokken.